Digitalisering från Skaraborg

 Vi samlar landsbygdens främsta talanger för att digitalisera Sverige.

Välkommen till ett jordnära konsultföretag i världsklass!

Digital Transformation

Teknikutvecklingen har aldrig varit så snabb som den är idag. Detta föder med sig enorma möjligheter för entreprenörer att starta nya verksamhet och snabbt få vingar till nya koncept. Det skapar också en hotbild mot existerande verksamheter som riskerar att missa nya tekniker, affärsmodeller och organisationen som krävs för att överleva.

 

Vi arbetar heltäckande med att effektivisera och framtidssäkra din verksamhet. Från kartläggning av nuläge och förslag till förbättringar vidare till förändringsledning och sedan systemutveckling.


Innovation

 

Vi använder oss av workshops, genomlysningar och trendspaning för att kartlägga din nuvarande verksamhet och lägga fram strategier som tar din verksamhet framåt.

Förändringsledning

 

I många fall krävs en förändring i ditt nuvarande sett att arbeta för att lyfta din organisation. Vi hjälper dig genomföra förbättringsprojekt där du tar ett helhetsgrepp runt berörda parter och ser till så alla är med på tåget.

Systemutveckling

 

Vi arbetar idag allt mer digitalt. Även om många färdiga lösningar finns ska det ofta integreras med ditt affärssystem och/eller skräddarsys lösningar som passar just din verksamhet. Vi ser du så du har tillgång till den digitala kompetens du behöver.